LOGIN FORM

x

REGISTER

x

+ 44 = 51

Qendrat Testuese

Qendrat Testuese të ECDL-së janë qendra e vetme të akredituara  për organizimin e provimeve certifikuese të ECDL-së.

Qendra Testuese Nr. Telefonit kontaktues Email-i kontaktues Qyteti
AUK 038 608 608 auki@aukonline.org Prishtinë
Cacttus 038 246 888 info@cacttus.com Prishtinë
PTK 038 542 908 trajnime@ptkonline.com Prishtinë
SBASHK 038 226 940 info@sbashk-rks.org Prishtinë
APPK 038 24 34 74 info@appk.org Prishtinë
INFINIT 038 243 935 info@infinitcenter.com Prishtinë
KEK 038 501 401 trajnimi@kek-energy.com Obiliq
Finch 044 144 109 haxhinexha@yahoo.com Prizren
FSK 029 324 632 arben_reshani@hotmail.com Ferizaj
Milleniumi i Tretë 038 244 258 info@mileniumi3.net Prishtinë
Kolegji ‘AAB’ 045 284 797 info@aab-edu.net Prishtinë
UBT 038 541 400 info@ubt-uni.net Prishtinë
Kolegji “Riinvest” 038 224 322 info@riinvest.com Prishtinë
Kolegji ‘Pjetër Budi’ 038 234 566 pjeterbudi@gmail.com Prishtinë
Qendra Kërkimore Zhvillimore – Peja 049 131 414 qkzhpeja@gmail.com Pejë
Gjimnazi ’17 Shkurti’ 044 156 791 muratiahmet@gmail.com Obiliq
QAKP ‘Gjon Nikollë Kazazi’ 045 312 515 info@qakp-gjnk.com Gjakovë
Qëndra e Kompetencës Skënderaj 044 214 395 qknskenderaj@hotmail.com Skënderaj
Qëndra e Kompetencës Malishevë 044 443 217 blerimitik@gmail.com Malishevë