LOGIN FORM

x

REGISTER

x

Broshurat

ECDL për Nxënës dhe Studentë Download
ECDL për Mësues dhe Profesorë Download
ECDL për Kompani Download
ECDL për Individë Download

Syllabuset

Bazat e Kompjuterit Download
Bazat e Internetit Download
Përpunimi i teksteve Download
Kalkulimi i tabelave Download
Prezantimet Download
Bazat e të dhënave Download
IT Security Download
Online Collaboration Download
Project Planning Download
Image Editing Download
Video Editing Download
Web Editing Download
2D CAD Download
Health Information System Download
Përpunimi i avancuar i teksteve Download
Kalkulimi i avancuar i tabelave Download
Prezantimet e avancuara Download
Databazat e avancuara Download

Ushtrimet

Fajllat ushtrimor të Librit të Kandidatëve ECDL Office 2003-2010 Download