LOGIN FORM

x

REGISTER

x

37 − = 36

Web Editing

Aftësimi për krijimin e Web faqeve me HTML dhe CSS, publikimin e Web faqeve online, përdorimin e formularëve dhe formave tjera në web faqe, përdorimin e dizajneve të ndryshme grafike në web faqe.