LOGIN FORM

x

REGISTER

x

72 + = 80

Video Editing

Video Editing – aftësimi për editimin e një një filmi, përdorimin e efekteve speciale, insertimin e audio incizimeve në post-produksion, eliminimin e efekteve të padëshirueshme, përdorimin e filterave, etj