LOGIN FORM

x

REGISTER

x

+ 50 = 60

SISH

Health Information System – (Sistemi Informativ Shëndetësor)

Aftësimi për përdorimin efektiv të sistemit informativ shëndetësor të Kosovës.