LOGIN FORM

x

REGISTER

x

+ 83 = 86

Regjistrimi

Regjistrimi në programet e ECDL-së

Duke filluar nga viti 2014, bëhet njëherë, vlenë gjatë tërë jetës dhe është valid për të gjitha modulet.Kandidatët e regjistruar më herët mund të aplikojnë në qendrën tonë për riaktivizim të skills card tërë-jetësore deri në fund të vitit 2014.

Kostoja e regjistrimit në ECDL është :

Mosha < 25 vjeç     Mosha > 25 vjeç 
€ 20     € 45