LOGIN FORM

x

REGISTER

x

59 − 50 =

Provimet

Kostoja e certifikimit

Kostoja e një provimi modular është:

Mosha < 25 vjeç Mosha > 25 vjeç
€ 10 € 15

Çdo modul testohet ndaras, shumica e testeve zgjasin jo më shumë se 45 minuta.

Në kuadër të çmimit për regjistrim në programet e ECDL-së janë të përfshira certifikata ECDL Base, ECDL Standard dhe ECDL Expert.

Kostoja e certifikatës modulare:

Shtypja e certifikatave modulare, apo rishtypja e certifikatave te humbura ,etj. kushton 5 €

Certifikatat modulare mund të porositen pas përfundimit të secilit modul, ose si kombinim i disa moduleve  në çdo kohë.