LOGIN FORM

x

REGISTER

x

− 6 = 4

Project Planning

Aftësimi për përdorimin e softuerit për menaxhim të projektit, krijimin e planeve të projekteve (planeve kohore, kostos, aktiviteteve, resurseve), monitorimin e projekteve dhe krijimin e raporteve.