LOGIN FORM

x

REGISTER

x

27 + = 31

Prezantimet

Aftësimi për krijimin e prezantimeve standarde, sllajdeve të reja, insertimin dhe organizimin e tekstit dhe objekteve në sllajde, përdorimin e sllajd masterit dhe efekteve të ndryshme vizuale dhe akustike në prezantime, animimin e prezantimit, etj.