LOGIN FORM

x

REGISTER

x

3 + 2 =

Përfitimet për Individë

 

perfitimet-per-individ3

Komunikimi, lidhja dhe ndërveprimi është i mundshëm, i lehtë dhe i sigurt falë shkathtësive të fituara nga programet e ECDL-së. ECDL është i dizajnuar që t’i ndihmoj njerëzit në punë dhe në shtëpi.

Dobitë kryesore të programeve të ECDL-së për individë janë:
  • Pajisje me dije dhe shkathtësi relevante
  • Përmirësim i vërtetuar i produktivitetit
  • Rritje e mundësive të punësimit dhe karrierës
  • Kualifikim i verifikueshëm i kompetencave
  • Qasje e sigurt dhe e barabartë në shoqëri
  • Standard ndërkombëtarisht i njohur
  • Dëshmi ndërkombëtarisht e garantuar e aftësive