LOGIN FORM

x

REGISTER

x

64 − = 57

Nivelet Certifikuese

Programet e ECDL-së janë modulare të organizuara në 3 nivele:

  • Base
  • Standard
  • Advanced

Këto nivele paraqesin në të njejtën kohë nivelet certifikuese:

ECDL Base, ECDL Standard dhe ECDL Expert

Përfundimi i suksesshëm e 4 moduleve bazë shpie deri te Certifikata ECDL Base.

ECDL Base + cilado 3 module të nivelit Standard kualifikojnë për certifikatën ECDL Standard.

ECDL Standard + 3 module të nivelit Advanced kualifikojnë për certifikatën ECDL Expert.

Modulet1