LOGIN FORM

x

REGISTER

x

82 + = 90

Kalkulimi i tabelave

Aftësimi për krijimin e tabelave kalkuluese në Excel, përdorimin e funksioneve të ndryshme llogaritëse, punën me formula, krijimin e diagrameve prezantuese, punën me grafika, etj.