LOGIN FORM

x

REGISTER

x

18 − 12 =

Image Editing

Aftësimi për krijimin e dizajneve grafike, përdorimi i layer-ave, ndryshimi i fotografive, përdorimi i veglave të vizatimit, aplikimi i efekteve dhe filtrave, transformimi i imixheve dhe funksione tjera të Photoshop-it.