LOGIN FORM

x

REGISTER

x

+ 28 = 29

Dobitë për Kompani

Përfitimet kryesore nga certifikimi i stafit tuaj me ECDL janë:

 1. Rritje e produktivitetit dhe efikasitetit
 2. Zvogëlim i kohës së c3shpenzuar në përkrahje teknike dhe përfitim i kohës shtesë për
  punë kreative dhe inovacion
 3. Krijimin e përparësive të qëndrueshme konkurruese të organizatës
 4. Rritje e motivimit të stafit si rezultat i ngritjes së nivelit të kompetencës digjitale të tyre
 5. Reduktim i numrit të gabimeve dhe prishjeve
 6. Zvogëlim i nivelit të stresit në punë, i cili zakonisht ndërlidhet me mungesën e shkathtësive adekuate
 7. Rritja e sigurisë tek punëtorët
 8. Rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe produkteve të kompanisë tuaj
 9. Rritjen e kompetencës në treg