LOGIN FORM

x

REGISTER

x

Certifikimi

 • Regjistrimi
 • Qendrat Testuese
 • Nivelet Certifikuese
 • Provimet
 • Regjistrimi
 • Qendrat Testuese
 • Nivelet Certifikuese
 • Provimet
 • Aplikimi për akreditim

Regjistrimi në programet e ECDL-së

Duke filluar nga viti 2014, bëhet njëherë, vlenë gjatë tërë jetës dhe është valid për të gjitha modulet.Kandidatët e regjistruar më herët mund të aplikojnë në qendrën tonë për riaktivizim të skills card tërë-jetësore deri në fund të vitit 2014.

Kostoja e regjistrimit në ECDL është :

Mosha < 25 vjeç     Mosha > 25 vjeç 
€ 20     € 45

Qendrat Testuese të ECDL-së janë qendra e vetme të akredituara  për organizimin e provimeve certifikuese të ECDL-së.

Qendra Testuese Nr. Telefonit kontaktues Email-i kontaktues Qyteti
AUK 038 608 608 auki@aukonline.org Prishtinë
Cacttus 038 246 888 info@cacttus.com Prishtinë
PTK 038 542 908 trajnime@ptkonline.com Prishtinë
SBASHK 038 226 940 info@sbashk-rks.org Prishtinë
APPK 038 24 34 74 info@appk.org Prishtinë
INFINIT 038 243 935 info@infinitcenter.com Prishtinë
KEK 038 501 401 trajnimi@kek-energy.com Obiliq
Finch 044 144 109 haxhinexha@yahoo.com Prizren
FSK 029 324 632 arben_reshani@hotmail.com Ferizaj
Milleniumi i Tretë 038 244 258 info@mileniumi3.net Prishtinë
Kolegji ‘AAB’ 045 284 797 info@aab-edu.net Prishtinë
UBT 038 541 400 info@ubt-uni.net Prishtinë
Kolegji “Riinvest” 038 224 322 info@riinvest.com Prishtinë
Kolegji ‘Pjetër Budi’ 038 234 566 pjeterbudi@gmail.com Prishtinë
Qendra Kërkimore Zhvillimore – Peja 049 131 414 qkzhpeja@gmail.com Pejë
Gjimnazi ’17 Shkurti’ 044 156 791 muratiahmet@gmail.com Obiliq
QAKP ‘Gjon Nikollë Kazazi’ 045 312 515 info@qakp-gjnk.com Gjakovë
Qëndra e Kompetencës Skënderaj 044 214 395 qknskenderaj@hotmail.com Skënderaj
Qëndra e Kompetencës Malishevë 044 443 217 blerimitik@gmail.com Malishevë

Programet e ECDL-së janë modulare të organizuara në 3 nivele:

 • Base
 • Standard
 • Advanced

Këto nivele paraqesin në të njejtën kohë nivelet certifikuese:

ECDL Base, ECDL Standard dhe ECDL Expert

Përfundimi i suksesshëm e 4 moduleve bazë shpie deri te Certifikata ECDL Base.

ECDL Base + cilado 3 module të nivelit Standard kualifikojnë për certifikatën ECDL Standard.

ECDL Standard + 3 module të nivelit Advanced kualifikojnë për certifikatën ECDL Expert.

Modulet1

Kostoja e certifikimit

Kostoja e një provimi modular është:

Mosha < 25 vjeç Mosha > 25 vjeç
€ 10 € 15

Çdo modul testohet ndaras, shumica e testeve zgjasin jo më shumë se 45 minuta.

Në kuadër të çmimit për regjistrim në programet e ECDL-së janë të përfshira certifikata ECDL Base, ECDL Standard dhe ECDL Expert.

Kostoja e certifikatës modulare:

Shtypja e certifikatave modulare, apo rishtypja e certifikatave te humbura ,etj. kushton 5 €

Certifikatat modulare mund të porositen pas përfundimit të secilit modul, ose si kombinim i disa moduleve  në çdo kohë.

Dëshironi të akreditoheni si qendër testuese e ECDL-së?

Nëse jeni të interesuar për më shumë informata rreth hapave të domosdoshëm për akreditim ju lutem na dërgoni një email me këto informata: të dhënat tuaja, të dhënat e institucioni dhe ne do të ju kontaktojmë menjëherë.

Email kontakti ynë: admin@ecdl-kosova.org

Regjistrimi

Regjistrimi në programet e ECDL-së Duke filluar nga viti 2014, bëhet njëherë, vlenë gjatë tërë jetës dhe është valid për të gjitha modulet.Kandidatët e regjistruar më herët mund të aplikojnë në qendrën tonë për riaktivizim të skills card tërë-jetësore deri në fund të vitit 2014. Kostoja e regjistrimit në ECDL... Read more.

Qendrat Testuese

Qendrat Testuese të ECDL-së janë qendra e vetme të akredituara  për organizimin e provimeve certifikuese të ECDL-së. Qendra Testuese Nr. Telefonit kontaktues Email-i kontaktues Qyteti AUK 038 608 608 auki@aukonline.org Prishtinë Cacttus 038 246 888 info@cacttus.com Prishtinë PTK 038 542 908 trajnime@ptkonline.com Prishtinë SBASHK 038 226 940 info@sbashk-rks.org Prishtinë APPK... Read more.

Nivelet Certifikuese

Programet e ECDL-së janë modulare të organizuara në 3 nivele: Base Standard Advanced Këto nivele paraqesin në të njejtën kohë nivelet certifikuese: ECDL Base, ECDL Standard dhe ECDL Expert Përfundimi i suksesshëm e 4 moduleve bazë shpie deri te Certifikata ECDL Base. ECDL Base + cilado 3 module të nivelit... Read more.

Provimet

Kostoja e certifikimit Kostoja e një provimi modular është: Mosha < 25 vjeç Mosha > 25 vjeç € 10 € 15 Çdo modul testohet ndaras, shumica e testeve zgjasin jo më shumë se 45 minuta. Në kuadër të çmimit për regjistrim në programet e ECDL-së janë të përfshira certifikata ECDL... Read more.

Aplikimi për akreditim

Dëshironi të akreditoheni si qendër testuese e ECDL-së? Nëse jeni të interesuar për më shumë informata rreth hapave të domosdoshëm për akreditim ju lutem na dërgoni një email me këto informata: të dhënat tuaja, të dhënat e institucioni dhe ne do të ju kontaktojmë menjëherë. Email kontakti ynë:... Read more.